Avatar
Thang Vi
thangvi96
Rank~5,000,000
Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ. Email: haitacte@gmail.com SĐT: 0977007352
Community Stats
Views
0
Last week0
Solution
0
Last week0
Discuss
0
Last week0
Reputation
0
Last week0
Recent AC
Solutions
Discuss